zorg & welzijn

Wat zijn mijn doelen
en aandachtspunten in de zorg

eenzaamheidsgevoel verminderen

eenzaamheidsgevoel verminderen

Zelfredzaamheid stimuleren

vriendelijkheid en aandacht in verzorgingshuis

ondersteunen bij dementie

ADL

een luisterend oor

zolang mogelijk samen thuis

thuiszorg

beweging en uit isolement

cogniviteit blijven stimuleren

mondzorg

aandacht / praatje

medicatie noodzaak maar veilige inname

ieder mens is uniek met een eigen levensverhaal

fijne samenwerking met de huisarts, apotheek en andere disciplines